เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี มีนักเรียนสมัครสอบจำนวน 11,930 คน โดยภาพรวมของการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ จัดแอลกอฮอร์ล้างมือ และผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมห้องสอบเฉพาะสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย

รายงาน : บรรพต เติมลาภ
ภาพ : ปชส.รร.เตรียมอุดมฯ