สพป.จันท์ 1 เปิดสถานศึกษาให้ประชาชนออกกำลังกาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดไผ่ล้อม เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง โดยนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมออกกำลังกายกับประชาชนและติดป้ายเชิญชวนให้มาออกกำลังกายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี