โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่5

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่5 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

อบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงาน