ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร สพม.19 ตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าห้องสอบห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 มีนาคม 2563) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ EIS ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมากเลื่อม ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (รพ.สต.บ้านหมากเลื่อม) ส่งบุคลากรเข้ามาตรวจวัดผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19 และเพื่อความสบายใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสอบคัดเลือก

…………………………………………….
ขอขอบคุณข้อมูลจากจากรองณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19