++ท่านรองชนธัญ ติ๊บเมืองมา ให้กำลังใจและนโยบายการตรวจสอบข้อสอบอัตนัย NT สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++

<<<<วันเสาร์  ​ที่7  เดือน​มีนาคม​พ.ศ.2563  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ​  ให้กำ​ลัง​ใจและนโยบาย​แนวทางการตรวจ​ข้อสอบอัตนัยแก่คณะกรร​มการตรวจ​ข้อสอบ​อัตนัย​ของสพป.แม่ฮ่องสอน​เขต1   ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน​ระดับชาติ​ (National ​ Test​ : NT)​  ของ​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​3  ปีการศึกษา​2562     เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน  โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดูแลการตรวจข้อสอบ ณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน