สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคคลทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid 19)  ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ (หลังเก่า) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี