ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.19 ป้องกันโควิด-19 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (มีคลิป)

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 โครงการ คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP) และโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ดครงการ คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

“เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ออกประกาศให้นักเรียนที่จะมาเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ให้นักเรียนที่จะเข้าสอบทุกคนได้จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าห้องสอบ และขอให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยป้องกันการแพร่ระบาดจากโรงพยาบาลเลย ได้ทำการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นอาคารสอบ และล้างมือด้วยเจลที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้หน้าห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบทุกคน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนที่หาซื้อไม่ได้อีกด้วย ซึ่งตลอดเวลาการจัดสอบทั้ง 2 วันบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี” ผอ.ร.ร.เลยพิทยาคม กล่าว

นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์ ผู้ปกครองนักเรียน บอกว่า ตนได้หน้ากากอนามัยของโรงเรียนและโรงพยาบาลเลยที่จัดเตรียมสำรองไว้ให้ เนื่องจากไปหาซื้อหน้ากากอนามัยทั่วจังหวัดเลยมาหลายวันแล้วหาซื้อไม่ได้จริง ๆ

ด้านนางฉันทนา คำเมืองคุณ และนางนงเยาว์ สิงหา ผู้ปกครองนักเรียน บอกว่า เป็นมาตราการที่ดีที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ส่วนหน้ากากอนามัยก็ใช้แบบผ้าที่เคยมีไว้ที่บ้าน
…………………………………………
กฟตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 ภาพ/ข่าว