ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ป้องกันเข้ม COVID -19

เมื่อ 6 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กำหนดมาตรการป้องกันเข้ม COVID -19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน