สพป.พิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ ประกาศเขตสุจริต

สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสนิท ประหา  รองสมาน เวียงปฎิ รอง ผอ.สพป.พล.3  ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 9 มีนาคม 2563