สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา แสดงออกถึงความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ จากนั้น ท่าน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาได้พบปะแจ้งข้อราชการสำคัญเกี่่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร สถานะการณ์อย่างต่อเนื่อง และรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ สพฐ.ได้ออกมาตรการ โดยแจ้งเขตพื้นทีและโรงเรียนงดกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปก่อนเพื่อเป็นการป้องการแพร่เชื้อไวรัส ดังกล่าว