โรงเรียนอุตรกิจ รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและปฏิบัติตนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-2019

นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ เปิดเผยว่า  ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวนกว่า 30 คน  และ คณะครูในสายชั้น  ป.6  เดินรณรงค์ให้ความรู้เพื่อน ๆ  นักเรียนรุ่นน้อง  และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ให้ดูแล ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-2019  ซึ่งทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส  COVID-2019  ได้ดังนี้   เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ  เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง  ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่  ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที   งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ   เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน  ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก  และควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ   หากพบว่ามีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422