สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส Plus e ประจำปี 2563 กิจกรรม Big Clrarning Day

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส Plus e ประจำปี 2563 กิจกรรม Big Clrarning Day ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน พื้น ผนัง อุปกรณ์สำนักงาน ประตู หน้าต่าง และจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ไว้บริการผู้มาติดต่อราชการ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2