สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบบ้านอุ่นไอรัก 3 หลัง แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานในพิธีส่งมอบ และยกเสาเอก บ้านอุ่นไอรัก โดย ว่าที่ ร.ต.เกตุ ต่วนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาด กล่าวว่า จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บ้านพักอาศัยมีลักษณะทรุดโทรม ไม่แข็งแรง มีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต จึงได้จัดทำโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อก่อสร้างบ้านให้นักเรียน โดยคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นพดล ตรงต่อกิจ ร้านพงษ์เพชรเมทัลชีท 4 พี่น้องมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มคนละไม้ละมือ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โดยใช้ชื่อว่า “บ้านอุ่นไอรัก”
  บ้านอุ่นไอรัก 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับครอบครัว ด.ช.ธีรวัต วรรณศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  บ้านอุ่นไอรัก 2 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับครอบครัว ด.ช.ชินดนัย ชัยภูมิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บ้านอุ่นไอรัก 3 ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโท คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 15 วัน และจะส่งมอบให้กับ ด.ช.พงศกร คงปราบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป

  การก่อสร้างบ้านอุ่นไอรัก ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักเรียนเติบโตขึ้นมาจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไป