ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านด.ญ.จรรญารักษ์  นาคท้วม นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนราษฎร์เจริญ  เนื่องจากฐานะครอบครัวยากจน สภาพบ้านพักอาศัยไม่ปลอดภัย อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง เพื่อหามาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ต่อไป วันที่ 9 มีนาคม 2563