สพป.ชัยนาท ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2563 ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 โดย นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง สพป.ชัยนาท คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับ พร้อมชี้แจง และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชัยนาท ณ. ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง อ.สรรคบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดท่า อ.สรรคบุรี