++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 coaching team ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน นางเนตรนา จารุมณี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<<วันจันทร์ ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching team โดยมี นายอุทิศ  นันทฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายประจวบ  แก้วสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางเนตร  จารุมณี  ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน