+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 coaching team ผอ.โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน+

<<<<วันจันทร์    ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching team โดยมี นายอุทิศ  นันทฟู  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายประจวบ  แก้วสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายชัยพร  จิระรัตน์พิศาล ผอ.โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ   อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน//  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  //

ธีรธิดา พรหมมาแบน