สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการดำเนินงาน

เมื่อ 10  มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนยอแซฟพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิจิตร