++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับรายงานตัวและลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา++

<<<<วันอังคาร  ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย โดยท่านได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของทุกท่าน พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษา โดยขอให้ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน  โดยมีนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน