++ท่านรองชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะพร้อมให้โอวาทผู้บริหารสถานศึกษาใหม่++

<<<<วันอังคาร  ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะพร้อมให้โอวาทผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน  9 ราย ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน