สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจ้งการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวงเงิน 3% ที่คำนวณได้จากฐานเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย ข้าราชการครูสายงานการสอน,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,และศึกษานิเทศก์ โดยมีน.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2563) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3