สตผ.ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯของ ก.ต.ป.น. ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะติดตามจาก สตผ. นำโดยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ,นางสาวยุพิน บุญวิเศษและนางชรัญญา แสนชัย ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของคณะติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2