การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตตรวจราชการที่ 9

       วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยศึกษาธิการภาค 9 และคณะลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี