++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร.บ้านลุกป่าก๊อ รายนายชัยพร จิระรัตน์พิศาล ++

<<<<วันอังคาร  ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง ) มีนายสมบูรณ์  พรหมรังสี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา  รายนายชัยพร  จิระรัตน์พิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน/ขอบพระคุณภาพจากผอ.สุภาสิริ  มณีธรค่า/ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน