ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicaters) ระยะเวลา 1 ปี นำคณะกรรมการ ออกประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านดงขวาง อ.มหาชนะชัย, โรงเรียนบ้านจานทุ่ง อ.ค้อวัง, โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ อ.มหาชนะชัย และโรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง อ.คำเขื่อนแก้ว และในโอกาสนี้ได้แวะตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านหัวดอน อ.มหาชนะชัยด้วย  ในวันที่ 10 มีนาคม 2563