ประชุม“พุธเช้า ข่าว สพฐ. “ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ยพื้นฐาน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว