สพป.นครปฐม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 10/2563 “รับรู้และรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19”

 

วันพุธ ที่ 11  มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์  อรุศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม   รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2563”  เพื่อรับทราบองค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19    และเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา   และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา      อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1