++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team นายชนะชัย พนาสมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

<<<วันพุธ  ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ Coaching team มีนายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและนางดารารัตน์ ผิวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม  ร่วมในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา  รายนายชนะชัย พนาสมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวปอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวปอน    อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน