สพป.ลพบุรี เขต 1 > ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดใดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)