สพม.35 มอบเกียรติบัตรและโล่ IQA AWARD ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีการตรวจคัดกรองคณะครูผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไฟการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ปี 2562 จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนที่มีผลงานระดับประเทศโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน  และโรงเรียนลำปางกัลยาณี

2.โรงเรียนที่มีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

– ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

– โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนธีรกานบ้านโฮ่ง, โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม, โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

-โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

 

พีรวุทธิ์  ศรีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน