ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เดินทางไปร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ฯ นำโดยท่านดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยติดตามความก้าวหน้าของปัญหา เช่น ฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานด้านการรณรงค์และช่วยสนับสนุนยับยั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อฤดูร้อน เช่น COVID-19 โรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงมาตรการเฝ้าระวังนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแม่ปิง ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร