สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่11 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางเขา โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 และโรงเรียนบ้านดงไม้งาม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พร้อมนี้ นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 โรงเรียนบ้านทางหวาย โรงเรียนอุดมราชภักดี โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์