สพป.ปัตตานี เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1