สพป.ลพบุรี เขต 1 > ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.30-10.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ หนองพลับ – กลัดหลวง ตําบลหนองพลับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง (1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (3) การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง (1) แนวทางในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) (2) การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (3) ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ความทรงจำจากเด็กหญิงพลอย” โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (4) ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ความทรงจำจากเด็กหญิงพลอย” โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)