CHON 1 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดเขาไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันในระว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานที่แข่งขัน จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนวัดเขาไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี และค่ายลูกเสือสวนปรีชา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป