ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 Coaching ประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

3 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายมะซอและ ซือรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง ร่วมให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 2 โดยมีนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว และนางนายีบะห์ ดาหายี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกินนร ร่วมให้รับฟังและให้กำลังใจ และในวันเดียวกัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุด ประกอบด้วย นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ ประธาน นายอับดุลฮามิด ยานยา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง เดินทางลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 2 อีกด้วย

มนทิชา  แวซอเหาะ   ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี    รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3