ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) นำโดยท่านอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ประธานกรรมการ พร้อมคณะติดตาม ฯ ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2