ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.เชาวลิต เพ็ชรหวล

3 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ นายเชาวลิต เพ็ชรหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3) และกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สพป.ยะลา เขต 3 อ.เบตง จ.ยะลา

มนทิชา  แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th