การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ได้มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 และนางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 5 ราย