++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา ,บ้านแม่อีแลบและปางตองประชาสรรค์ อำเภอปาย++

<<<วันพฤหัสบดี   ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ Coaching team  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา  นายณัฐนันท์  เรืองชัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อีแลบ นายธีระ  พงษ์วงค์ไชยและโรงเรียนปางตองประชาสรรค์ นายไพศาล  น้อยมุ้ง    ณ  โรงเรียนบ้านสบสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ขอบพระคุณภาพจากพี่นรินทร์  ไชยวงศ์//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน