ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมงานอาชีพรร.วัดจันทร์ตะวันออก

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจราชการ การจัดการเรียนสอนที่เชื่อมโยงทักษะอาชีพ ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งนักเรียนมีความรู้ ความสามารถในหลากหลายอาชีพ อาทิเช่น งานเชื่อมโลหะ  งานผ้า งานขาย  งานเครื่องหนัง  งานนวด และงานเกษตรกรรม เป็นต้น โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะ นายสัมฤทธิ์ กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะครู นักเรียน และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3536082713128609

ปชส.สพป.พิษณุโลก เ้ขต 1 : ภาพ/ข่าว