นักเรียนบ้านกาดฮาวดีใจ รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี

นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดฮาว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต่างดีใจที่บริษัทแซงค์ชัวรีเฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ โดยการนำของ Mr.Kenneth S. phillips และคุณหนูเล็ก ได้สนับสนุนระบบเครื่องกรองน้ำดื่มของโรงเรียน มูลค่าประมาณ 200,000 บาท มาติดตั้งที่โรงเรียนบ้านกาดฮาว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และให้เกียรติมามอบโดยมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษามาเข้าร่วมรับมอบ โดยนายภาณุพงศ์ ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดฮาว กล่าวว่าได้การสนับสนุนจากภาคเอกชนตาม “โครงการสุขภาพดีด้วยน้ำดื่ม” เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดฮาวทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการนี้คณะครูและนักเรียนต่างดีใจและขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง