สพป.ปัตตานี เขต 1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.15 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ DLICT และเจ้าหน้าที่ พร้อมก้น สวดมนต์ กล่าวดุอา และกล่าวคำปฎิญาณ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต