เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุมกับมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีเรื่องที่น่าสนใจดั้งนี้ การจัดทำระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น