สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการประเมินจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี  นายนอบ  ไชยวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม