ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นิเทศติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.30 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายวชิระ ไชยสุริยา ผอ.รร.วัดปทุมคงคา นายทรงชัย สุขแสนสุข ผอ.รร.บ้านระกาเสม็ด นายโพชัน ขุนาพรม ผอ.รร.วัดบ้านหนองพลวง นายสุวรรณ ไทยประโคน ผอ.รร.บ้านจาน และศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด และเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุกรี กะรัมย์ ผอ.รร. กล่าวให้การต้อนรับ จากนั้น (เวลา 15.00 น.) ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายวัชเรนทร์ สุตะนนท์ ผอ.รร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ให้หลักการและมอบนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขต่อไป