สมป.จ.เลย ประชุมทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์วิชาการ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุมทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย (สมป.จ.เลย) โดยมีนายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นประธาน สมป.จ.เลย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลย จำนวน 31 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์วิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จังหวัดเลย

https://www.youtube.com/watch?v=V46KY6QRyCA&feature=youtu.be

ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระการประชุมทาง สมป.จ.เลย ได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เข้ามาวัดไข้ เพื่อกลั้นกรองผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม พร้อมเป็นวิทยากรการควบคลุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19

……………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3426236564069732