ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ตลอดจนเยี่ยมและทักทายนักกีฬาโครงการอาคาเดมีโรงเรียนบางปะอิน รวมไปถึงแจ้งโรงเรียนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่โดยรอบ อาทิ อาคารเรียน สนามหญ้าเทียม เป็นต้น