สพป.ระยอง เขต ๒ เยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่