สพป.ระยอง เขต ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒